05 Aug 2018

In ‘Voordat ik het vergeet’ vertel ik mijn verhaal over de tweede wereldoorlog. Over het leven in de jaren die er aan voorafgingen, het onverwachte begin, de drie jaren dat we ondergedoken waren, de afloop.
De eerste editie verscheen in 2004 als afgerond verhaal in mijn website De wereld van Gajus. Doordat ik nieuwe feiten en gebeurtenissen ontdekte heb ik in 2010, 2012 en 2014 correcties en aanvullingen gedaan.
In boekvorm liet ik op initiatief van – en met hulp van mijn jongste zoon in 2014 een kleine oplage in eigen beheer drukken als cadeau voor familie, vrienden en bekenden.
Kon ik daarna een definitief punt zetten achter mijn verhaal. Eigenlijk niet. Wat er tijdens die oorlogsjaren is gebeurd houdt me nog regelmatig bezig.
Een bezoek met mijn oudste zoon aan het NIOD voorjaar 2015 was een goede aanleiding om aanvullingen in de tekst van Voordat ik het vergeet aan te brengen.
Een paar lezers maakten me opmerkzaam op onjuistheden en interessante informatie verkreeg ik ook door contact midden 2017 met Johan van der Veen uit Deventer.
Johan, onderwijsmens in ruste zoals hij het zelf uitdrukte, verdiepte zich met een groep mensen in de geschiedenis van het verzet in Deventer (zijn woonplaats). Hierbij was hij de woning Schoutenweg 2 tegengekomen omdat die tijdens de oorlog onderdak verschafte aan een aantal onderduikers. Wij brachten er ook twee perioden door. Zijn verhaal is opgenomen als bijlage achter in het boek onder de naam Schoutenweg 1a. De sleutel van de achterdeur.
Een bezoek aan de villa Calluna Alba en het huis Eerbeek in juli 2017 heb ik toegevoegd aan hoofdstuk 11 onder de naam Eerbeek in reflectie.
Reacties van Bram de R. en Herman B. heb ik onder de naam ‘Eerbeek laat me niet los’ als bijlage toegevoegd aan hoofdstuk 11.

De webversie is met bovengenoemde wijzigingen en aanvullingen bijgewerkt.

Januari 2019

Ruud Jansen

 

 

Eerste editie december 2004
Bewerkt januari 2010
Voorzien van aanvullingen februari 2012
Voorzien van aanvullingen augustus 2014
Voorzien van correcties en aanvullingen januari 2018 n.a.v. een bezoek aan het Niod
Voorzien van bijlage ‘Eerbeek lat me niet los” januari 2019


[begin]