Contact

Vanaf z’n prille ontstaan heeft de mensheid er behoefte aan gehad om zich in verhalen en afbeeldingen te uiten.
Ook in onze huidige tijd is dat nog steeds het geval en wij, twee vertegenwoordigers van de 7 miljard bewoners die de aarde op dit moment telt, doen dat met verhalen, schilderijen, videofilms en foto’s.
Anders dan de primitieve mens beschikken we in het huidige tijdperk over moderne technieken om al die uitingen te verspreiden. Websites zijn daarvan een sprekend voorbeeld en De Wereld van Gajus is er een van.
Net zoals de echte wereld is De Wereld van Gajus nooit af. In de tijd zal de site groeien, veranderen en ooit eindigen.
In de Wereld van Gajus is werk verzameld van Ruud en Lia Jansen.
Hierbij zijn de verhalen geschreven door Ruud en dat geldt ook voor het maken van de bijbehorende foto’s. De schilderijen zijn door beiden gemaakt, de fotocollages komen van Lia en datzelfde geldt voor de videofilms.

Contact
Ruud Jansen / Lia Jansen
ruudenlia@ziggo.nl

foto Ruud
foto lia