05 Aug 2018

Inleiding

In Voordat ik het Vergeet vertel ik de geschiedenis van mijn familie tijdens de tweede wereldoorlog. Over het leven in de jaren die eraan voorafgingen, het onverwachte begin van de oorlog, de drie jaren dat we ondergedoken waren, de afloop en de bevrijding.
Op initiatief van mijn jongste zoon is mijn verhaal in 2014 in boekvorm verschenen.
In de jaren daarna ontving ik van meerdere kanten gegevens die mijn verhaal aanvulden. Om ze niet verloren te laten gaan heb ik het gedrukte boek in een webversie van Voordat ik het Vergeet met bovengenoemde aanvullingen bijgewerkt. Ze zijn als Naschrift aan de betreffende hoofdstukken toegevoegd.
Tevens heb ik de tekst van een viertal hoofdstukken uitgebreid. Deze heb ik als indicatie van de toevoeging ‘Intermezzo’ in de titel voorzien.
Ben ik daarmee klaar met mijn verhaal? In principe wel maar als ik eerlijk ben moet ik bekennen dat de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren me nog geregeld bezig houden.

12-07-2022
Ruud Jansen

 

 

 

 


[begin]