05 Aug 2018

Inleiding

In Voordat ik het Vergeet vertel ik de geschiedenis van mijn familie tijdens de tweede wereldoorlog. Over het leven in de jaren die eraan voorafgingen, het onverwachte begin van de oorlog, de drie jaren dat we ondergedoken waren, de afloop en de bevrijding.
Op initiatief van mijn jongste zoon is de versie die ik in 2014 schreef, in boekvorm verschenen.
Een definitief punt kon ik daarmee niet achter mijn verhaal zetten omdat ik van diverse kanten aanvullende gegevens ontving. Eigenlijk houden de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren me daardoor nog geregeld bezig.
De in 2004 verschenen webversie van het boek heb ik met bovengenoemde aanvullingen bijgewerkt. Deze zijn als Naschrift aan betreffende hoofdstukken toegevoegd.
De indeling van de hoofdstukken is met het invoeren van zogenaamde Intermezzo’s aangepast.

December 2020
Ruud Jansen

 

 

 

 


[begin]