05 Aug 2018

In ‘Voordat ik het vergeet’ vertel ik mijn verhaal over de tweede wereldoorlog. Over het leven in de jaren die eraan voorafgingen, het onverwachte begin, de drie jaren dat we ondergedoken waren, de afloop.
De eerste uitgave verscheen in 2004 als afgerond verhaal in mijn website De wereld van Gajus. Doordat ik nieuwe feiten en gebeurtenissen ontdekte heb ik in de jaren daarna de tekst van correcties en aanvullingen voorzien.
In boekvorm liet ik op initiatief van – en met hulp van mijn jongste zoon – in 2014 een kleine oplage in eigen beheer drukken als cadeau voor familie, vrienden en bekenden.
Een bezoek met mijn oudste zoon aan het NIOD voorjaar 2015 was een goede aanleiding om aanvullingen in de tekst van ‘Voordat ik het vergeet’ aan te brengen. Verder heb ik de informatie die ik van een aantal lezers ontving voor correcties en aanvullingen gebruikt.
Kan ik daarmee een definitief punt zetten achter mijn verhaal? Eigenlijk niet. Wat er tijdens die oorlogsjaren is gebeurd houdt me nog regelmatig bezig.
Nog een laatste opmerking tot besluit. In deze verhalen heb ik het over Duitsers als ik de bezoekers uit ons oostelijk gelegen buurland bedoel. “Moffen’, de benaming die bij velen in die dagen gebruikelijk was, gebruik ik alleen waar een uitspraak of tekst wordt aangehaald.
De webversie is met bovengenoemde wijzigingen en aanvullingen bijgewerkt.

december 2019
Ruud Jansen

Eerste editie december 2004
Bewerkt januari 2010
Voorzien van aanvullingen februari 2012
Voorzien van aanvullingen augustus 2014
Voorzien van correcties en aanvullingen januari 2018 n.a.v. een bezoek aan het NIOD
Voorzien van Naschrift ‘Eerbeek lat me niet los” januari 2019
Voorzien van wijzigingen en aanvullingen augustus 2019

 

 

 

 


[begin]