05 aug 2018

Geactualiseerde versie d.d. 01-02-2024

Inleiding
In Voordat ik het Vergeet vertel ik de geschiedenis van mijn familie tijdens de tweede wereldoorlog. Over het leven in de jaren die eraan voorafgingen, het onverwachte begin van de oorlog, de drie jaren dat we ondergedoken waren, de afloop en de bevrijding.
Op initiatief van mijn jongste zoon is het verhaal in 2014 in boekvorm verschenen.
In de jaren daarna ontving ik van meerdere kanten gegevens die mijn verhaal aanvulden. Om ze niet verloren te laten gaan heb ik het gedrukte boek in een webversie van Voordat ik het Vergeet met bovengenoemde aanvullingen bijgewerkt. Ze zijn als Naschrift aan de betreffende hoofdstukken toegevoegd.
Tevens heb ik de tekst van een viertal hoofdstukken uitgebreid. Deze heb ik als indicatie van de toevoeging ‘Intermezzo’ in de titel voorzien.
Ben ik met deze geactualiseerde versie van mijn verhaal klaar? In principe wel maar als ik eerlijk ben moet ik bekennen dat de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren me nog geregeld bezig houden.

Ruud Jansen

Indeling Hoofdstukken
1.   Herinneringen uit mijn kleutertijd
2,   Voorspel voor de oorlog
3.   De Duitse inval op 10 mei
4.   De eerste maanden na de capitulatie
5.   Vertrek naar Appelscha
6.   De eeuw van mijn vader. Intermezzo 1
7.   De familiestamboom. Intermezzo 2
8.   Eerbeek.
      inclusiet Eerbeek 70 jaar later
9.   Apeldoorn en Deventer
10. De Februaristaking. Intermezzo 3
11. Barchem. Brand en honger
12. De tweede keer Deventer
      incl. Naschrift 1. Bezoek aan Deventer 2002
      incl. Naschrift 2. Ons onderduikadres in Deventer
13. Het Eerbeek van Toontje en Riekie
       incl. Naschrift1. Bezoek aan Eerbeek   2012
       incl.Naschrift 2. Eerbeek in reflectie 2018
       incl.Naschrift 3. Eerbeek laat me niet los 2018
14. Het Eerbeek van tante Mieke
       incl. Naschrift 2012. Tante Mieke, een bijzondere vrouw
15. Het einde van de onderduikperiode.
      Naschrift. De zaak Vosveld
16. Ons verblijf in de Vluchtheuvel – Het Huis Eerbeek
17. Afscheid van de Vluchtheuvel
      incl. Het kindertehuis. 48 jaar later
18. Terug naar Amsterdam
       incl. Onze buren van drie hoog
19. Niet bij brood alleen
20. De hongerwinter
21. Over slagcreme en sinterklaas
22. Nog meer hongerwiterverhalen
23. De voedseldroppings
24. De bevrijding
25. Hoe het na de bevrijding verderging
26. Het verzetskruis
27. Nog meer eerbetoon
28. Pensioenen en uitkeringen
29. Bespiegelingen
30. Mijn onderwijzer meneer Simons.  Intermezzo 4
31. Het laatste hoofdstuk
0   De sleutel van de achterdeur. Bijlage bij hoofdstuk 9 en 12

01-02-2024


[begin]