15 jan 2014

Bij Cobra heeft Hundertwasser plaats gemaakt voor Metahaven, een bureau voor Graphic Design, dat naam heeft gemaakt met een nieuwe manier van werken. Het museum eert de studio met de vijfde Cobra kunstprijs.
De twee initiatiefnemers van het in 2007 opgerichte bureau, Vinca Kruk en Daniel van der Velden, hebben gebruik gemaakt van de groeiende mogelijkheden van internet. Grenzen verdwijnen, beelden kunnen over de hele wereld verzonden worden en eenvoudig bewerkt en gedeeld.
Maar er is meer. In hun werk staan engagement met de hedendaagse netwerkcultuur en de overtuiging dat die transparanter en horizontaler georganiseerd kunnen worden, centraal. In hun werk zie je dat terug in de wijze waarop ze inspelen op maatschappelijke problemen. Of zoals het museum het verwoord: “grenzen van disciplines worden geslecht, kruisbestuiving wordt nagestreefd en het kunstenaarschap wordt vanuit utopische overwegingen kritisch ingezet in de samenleving.

Waaruit bestaat de tentoonstelling? Centraal staat Nomadic Chess, een monumentaal schaakspel. De nieuwe videofilm New Babylon wordt vertoond en bezoekers ontvangen een speciale uitgave van de Groene Amsterdammer waarin de politieke implicaties van internet, data-opslag en data-toegang worden behandeld. Het stiekem observeren van burgers is al geruime tijd aan de gang en de onthullingen van Edward Snowdon hebben iedereen met de neus op de feiten gedrukt. Internet is het eigendom van de politiek geworden en u bent zonder het te weten een willoos werktuig van de politiek.
In het blad staat ondermeer een artikel over de cloud. De onzichtbare wolk die het internet in een steeds vastere vaste greep neemt. “Hoe veroveren we het internet terug?” vraagt de schrijver, Joost de Vries, zich af. “De eerste stap zal zijn dat we de cloud niet als iets abstracts beschouwen maar als iets persoonlijks, heel dichtbij. De cloud begint waar jouw vingertoppen eindigen en het toetsenbord begint.”
Je kunt dit overdreven vinden maar het sluit aan op het stukje digitalisering en automatisering dat in een artikel over de toekomst van ons werk werd beschreven door Peter de Waard in de Volkskrant. Dat onderzoekers nu al voorspellen dat de helft van alle banen binnen twintig jaar verdwijnt. Onze huidige wijze van werken zal in 2040 achterhaald zijn. Vervangen door robotisering en digitalisering waarvan de mogelijkheden zich met toenemende snelheid ontwikkelen. In de ict wordt dat de wet van Moore genoemd: elke 18 maanden verdubbelt het aantal transistors in een microprocessor. De zelflerende computerchip is onderweg. Worden wij in de toekomst het verlengstuk van onze computer in plaats van het omgekeerde?
Ik doe een aantal foto’s bij het verhaal zodat je ongeveer weet wat je te wachten staat.Het werk van Metahaven is tot 16 maart as. In het Cobra aanwezig.

25 januari 2014
erJeetje

coobramuseum 003 coobramuseum 005 coobramuseum 007 coobramuseum 010 coobramuseum 011 coobramuseum 009


[begin]