81. Heet

“Natuurlijk was het een doorgestoken kaart,” gaf ome Bram als z’n mening te kennen. “Je zag toch zelf ook wel dat die Basso niet echt aanzette. Geloof me nou jongen, die Amerikaan heeft ‘m gewoon een zak met poen geboden om niet weg te rijden.”
Maar z’n gesprekspartners waren niet echt overtuigd. Waren van mening dat Lance de Italiaan niet als een serieuze kanshebber voor le maillot jaune beschouwde en ‘m daarom ook had laten winnen. Als investering voor de toekomst.

(meer…)

22 feb 2005
0 Reacties

82. Biertje

Of ze niks beters te doen hadden had ome Bram een paar weken geleden op z’n bekende mopperige toon gevraagd maar na lang aandringen van Mehmet en Frits had hij beloofd om over hun verzoek na te denken. Plaatsnemen in het panel dat een nieuw speciaal bier voor de Ingooi ging kiezen.

(meer…)

02 mrt 2005
0 Reacties

83. De verre ingooi

Hoe het met de Ingooi ging vroeg me een van de aardige supporters van deze column. Ik moet bekennen dat ze niet de eerste was door wie die vraag werd gesteld. Ook twee andere lezers hadden al eens voorzichtig geïnformeerd naar de gang van zaken in Amsterdams enige echte supporterscafé.

(meer…)

19 mrt 2005
0 Reacties

84. Boules de hachis

“Dit kan niet waar zijn,” riep ome Bram bij het binnenkomen van de Ingooi en met een gezicht waarop verbazing en vreugde om de voorrang streden bleef hij een moment in de ingang staan. “Zeg me dat m’n ouwe ogen me niet bedriegen, Nico, dat ik me niet vergis.”
En met uitgestrekte wijsvinger wees hij daarbij op een van de bezoekers aan de grote tafel die al zoveel jaren uitsluitend voor leden van de vaste supporterskern is bestemd.

(meer…)

22 mrt 2005
0 Reacties

85. Beetje verwilderst

“Dus jij bedoelt dat het een opzetje van Bos was en dat hij daarmee hoopte op de val van het kabinet en nieuwe verkiezingen,” zei Nico peinzend terwijl hij met een half oog het kamerdebat op de TV probeerde te volgen.
“Precies,” gaf Fransie, die zich ooit in de politicologie had bekwaamd, te kennen. “En die direct door de bevolking gekozen burgemeester was een prachtige aanleiding want daar zagen ze sowieso niets in.”

(meer…)

29 jun 2005
0 Reacties

86. No way

Wil het nou een beetje met de zaak, had Gajus aan Frits gevraagd en die had met een tevreden gezicht op het volle terras gewezen waar de bezoekers genoten van de milde aprilzon.

(meer…)

05 jul 2005
0 Reacties

87. Schuimkraag

Het was zomaar een maandag in de Ingooi waar de vaste kern van oersupporters de gebeurtenissen van het weekend besprak en Nico had net met een kort handgebaar te kennen gegeven dat de monden van de heren nodig gesmeerd moesten worden.
“Wisten jullie dat ik die tent ooit nog kon overnemen?” zei Frits terwijl hij zich geroutineerd beijverde om een zestal glazen te vullen.

(meer…)

16 jul 2005
0 Reacties

88. Schuim en as

Las de Ingooi die over café Schuim ging en hoewel ik geen kenner ben, heb ik daar wel herinneringen aan

(meer…)

19 jul 2005
0 Reacties

89. Historische momenten

Politiek

De Brand

Penose

28 jul 2005
0 Reacties

90. Advocaatje met slagroom

“Waardeloos,” gaf een boze ome Bram in de overvolle Ingooi te kennen. ”Als die gasten denken dat ze zo in Portugal kampioen worden kunnen ze er beter maar meteen mee stoppen.” En snuivend gaf hij Frits een teken om een rondje voor de boys in te schenken.

(meer…)

29 jul 2005
0 Reacties