23 feb 2012

128. Over de vrijheid om te mogen denken wat je wilt

0 Reacties

Hersenwetenschappers zijn er recent in geslaagd om iemands hersenactiviteiten om te zetten in spraak, in verstaanbare woorden. De techniek verkeert nog in een pril stadium waarbij het ‘afluisteren’ plaatsvindt met elektroden die tijdens een hersenoperatie direct op het brein worden aangebracht. Maar de uitdaging is groot en reken maar dat er de komende vijftig jaar fikse stappen op het gebied van breinonderzoek zullen worden gezet.
Moeten we blij zijn met deze ontwikkeling? Dat toepassing van deze kennis die nu nog tot het gebied van de science fiction behoort op termijn misschien realiteit wordt? Met op een gegeven ogenblik de mogelijkheid om met behulp van een slim modempje in het brein van anderen te kunnen inbreken. Waarbij je dan kunt zien wat die ander weet en denkt.
Ik vind het een verontrustende gedachte. Het roept een gevoel van onvrijheid bij me op.  Dat je door iemand aangesproken kunt worden met de opmerking dat hij net even bij je naar binnen heeft gekeken en dat jouw gedachten hem niet bevallen.
De consequenties liggen voor de hand. Op initiatief van de Tweede Kamer wordt de bestaande wetgeving op de vrijheid van meningsuiting ook van toepassing verklaard voor alle gedachten die bij je opkomen. De vrijheid om binnen bepaalde grenzen je mening te mogen uiten wordt opgerekt met de vrijheid om te denken wat je wilt mits dat binnen bepaalde grenzen plaatsvindt.
En ik acht het ook heel goed mogelijk dat er vervolgens op voorstel van de Partij voor Volk en Vaderland een meldpunt komt waar je bijvoorbeeld meneer erJeetje kunt aangeven omdat bij hem regelmatig de gedachte opkomt dat bepaalde leiders van hem onwelgevallige partijen niet goed bij hun hoofd zijn.
Het lijkt me een enge wereld te worden. Wat mij betreft houden we de voortgang van het onderzoek van die breinjongens goed in de gaten.
Voor je het weet is het te laat.

22-2-2012
erJeetje


[begin]