08 feb 2001

Over ‘AFSEIT’ en de ‘PIENANTIE’

0 Reacties

Buitenspel, Off-side en de Penalty oftewel strafschop. Twee onderwerpen uit het spelregelboekje die weer volop in het licht van de schijnwerpers zijn geplaatst. De reden ligt voor de hand. Bij een aantal wedstrijden bleek na afloop, aan de hand van de TV-beelden, dat scheids- en grensrechters de uitslag hadden beïnvloed. Door hun interpretatie van een aantal spelmomenten werden doelpunten ten onrechte afgekeurd resp. strafschoppen ten onrechte toegekend. Onopzettelijk maar daar ging het verder niet om.
De vraag was of het geen tijd werd om moderne middelen bij de arbitrage in te schakelen.
Buitenspel. Ik heb dat altijd een vervelende spelregel gevonden. Overbodig vooral. Ooit, honderd jaar of meer geleden, is de regel ingevoerd. Uiteraard in het land waar voetbal geboren is,  Engeland dus.

In de tijd dat voetbal nog een spel was dat vooral uit aanvallen bestond. Liefst met elf man. Zwakkere maar slimme broeders wilden in hun wedstrijden tegen de toppers van toen dan nog wel eens voor een tactiek kiezen waarbij één mannetje constant op de helft van de tegenstander kampeerde. Wachtend op de verre trap die hem vrije doorgang naar het doel moest verschaffen omdat de tegenstanders hem in hun tomeloze aanvalsdrift over het hoofd hadden gezien.
De bobo’s van die tijd vonden dat dergelijk onsportief gedrag niet beloond mocht worden en om het voor eens en voor altijd uit te bannen voerden ze de buitenspelregel in. De positie van de balletjesafwachter werd bestraft met een vrije schop voor de tegenpartij omdat hij off-side stond.
Afseit noemden we dat in mijn lagere schooltijd en nog herinner ik me de discussies die op de trapveldjes achter het De Mirandabad en bij het Amstelstation ontstonden als je ook maar enige mogelijkheid zag om aan een doelpunt van de tegenpartij te ontkomen. Voetballen op woensdag- en zatermiddag zonder scheidsrechter. Vaak gaven dan vooral verbale kwaliteiten de doorslag hoewel een teamgenoot van wat meer dan gemiddeld postuur in dat soort discussies ook nooit weg was.
Soortgelijke situaties ontstonden als er sprake was van een pienantie. Penalty voor de niet insiders in het voetbaljargon van kleine jongens in die jaren.
Er is nadien heel wat veranderd. In de tactiek ligt tegenwoordig de nadruk op verdedigen en het mannetje dat op de helft van de tegenpartij op een verre trap wacht, komt bij mijn weten niet meer voor. Die trapveldjes van vroeger zijn ten prooi gevallen aan de oprukkende stad en voetballen in georganiseerd verband is tegenwoordig al mogelijk als je nog maar nauwelijks kunt lopen.
De discussies over buitenspel en de strafschop zijn echter gebleven. Door de deskundologen op voetbalgebied werd een paar weken geleden weer gepleit voor de invoering van technische hulpmiddelen. Of de invoering van een extra scheidsrechter of panel dat met behulp van TV-beelden kan ingrijpen bij een verkeerde beslissing.
De uitvoering van deze oplossing lijkt me echter nog helemaal niet zo eenvoudig. Hoe wil je dat doen? Door de wedstrijd voortdurend stil te leggen? Door niet meer voor buitenspel te fluiten maar een doelpunt achteraf af te keuren als er buitenspel aan vooraf is gegaan?
Ik heb het in de afgelopen jaren wel meer geopperd en doe het nu maar weer eens een keer. Waarom die buitenspelregel niet helemaal afgeschaft? Is die nou echt nog nodig bij de huidige wijze waarop het spel gespeeld wordt? Kom nou toch. Bovendien is alleen al het feit dat je bij de amateurs af bent van de ergernis over partijdige clubgrensrechters voldoende aanleiding. Als ik me niet vergis heeft men de regel in het in het veldhockey ook geschrapt. Of misschien heeft ie daar wel nooit bestaan. Terecht in mijn ogen.
Wat de penalty betreft ligt de situatie wat anders. Daar is het wel goed mogelijk om in te grijpen als dit nodig blijkt aan de hand van TV-beelden. Qua techniek kan zoiets met betrekkelijk weinig moeite voor het betaalde voetbal ingevoerd worden. Het grootste probleem wordt dan ongetwijfeld de keuze van de mannen achter het schermpje. En het vaststellen welke waarneming doorslaggevend is.
Mede omdat de molens van de voetbalbobo’s meestal maar traag in beweging komen ben ik bang dat het daarom nog heel lang zal duren voor het zover is. Dat ‘afseit’ als spelregel wordt geschrapt en de ‘schwalbe’ niet meer loont.

 


[begin]