03 sep 2005

95. Moeten de stoelen al naar binnen

0 Reacties

Komt er nog een Indian summer, wordt het ook in oktober weer zo warm dat alle temperatuurrecords van de afgelopen honderdvijftig jaar worden gebroken? In de Ingooi had ome Bram er een hard hoofd in en wat hem betrof konden Frits en Mehmet de terrasstoelen wel naar binnen halen.

“Gelijk opbergen die handel, Mehmet. Er komt een periode met kou aan, jongen. Kou die jou zal laten bibberen op die buitenmodel Nikes van je. Ja, lach gerust maar let op mijn woorden, dat lachen zal je nog vergaan. Ik voel aan alles dat er weer een echte winter aankomt. Half december al de eerste periode dat je kunt schaatsen op de vijvers in het Vondelpark, dan de eerste week van januari even een korte periode met dooi en daarna drie maanden vorst. Kou maatje, metertje sneeuw en half maart de Elfstedentocht. Ik schat de eerste krokussen pas half april en de pinksterblommen na de paas. En als ik je een goeie raad mag geven. Sla nu vast winterkost in want het leven gaat hier een paar maanden volledig plat.”
Er werd een beetje om hem heen gelachen door de vaste bezoekers en Fransie stelde zelfs voor om ome Bram als vaste weerkundoloog aan te stellen bij de plaatselijke TV-omroep maar tot aller verrassing sprong Gajus voor de bloemenkoopman in de bres.
“Jullie zitten allemaal wel zo te lachen maar toevallig zijn bloemenkooplui in Mokum al vanouds deskundig op weergebied. En ik kan jullie als je dat wilt tenminste ook wel uitleggen hoe dat zo gegroeid is.”
Als het zijn bedoeling was geweest om de club op een verkeerd been te zetten was hij daarin voor de volle honderd procent geslaagd en de bezoekers keken elkaar aan met een blik waarin onzekerheid de boventoon voerde. En het was dat Nico met een rondje de stilte verbrak anders had je een goeie kans gelopen dat er de rest van de avond een stemming had geheerst te vergelijken met die in een leeg Feijenoord stadion tjdens de wedstrijd van de plaatselijke favoriet tegen een of andere tegenstander uit de Finse onderbond.
“Geef ze iets bijzonders, Frits. Laat ze nog even genieten van deze bijzondere medicijn want met die nieuwe zorgverzekering van de heren in Den Haag zit dat er volgend jaar voor veel mensen niet meer aan.”
“Kouwe winter, zorgverzekering, wat is er met jullie aan de hand?” mengde zich nu haagse Karel in het gesprek. “Heeft die Donner daar soms ook iets mee te maken?”
“Donner?” kwam Fransie tussenbeide. “Hoe kom je daar nou weer bij, haagse. Piet Hein heeft het veel te druk in de tweede kamer om de fouten van het openbaar ministerie onder het tapijt te schoffelen, die heeft echt geen tijd voor het weer. De zorg van Nico komt trouwens van meneer Hoogervoorst en het weer, beste jongen, het weer… dat komt van de Heer.
Hoofdschuddend keek de man, die ooit geboren werd in de Schildersbuurt, hem aan en gaf in zijn meest sappige Haags als mening dat Fransie er nog steeds niets van begreep.
“Denk jij nou echt dat die Donner iets aan die slippertjes bij Justitie kan doen? Laat naar je kijken, jochie, die man is toch ook maar een voorbijganger op dat ministerie. Weet die veel wat zich daar in de achterkamertjes afspeelt. Het is daar nog nooit anders geweest. Twintig jaar geleden had ik al m’n eerste aanvaring met die lui. Ik zou de hand hebben gehad in een handeltje met chemicaliën voor het Middenoosten. Terwijl ze geen schijn van bewijs hadden. Wist ik veel van gifgas? Dat spul was te goeder trouw verkocht als reinigingsmiddel voor bierflessen.”
“Ja, ja,” onderbrak Frits de monoloog van de aspirant volksvertegenwoordiger. “Reinigingsmiddel voor bierflessen. Toen ik vroeg of je mij niet een vaatje kon leveren om de glazen te spoelen gaf je mooi niet thuis. Nee, Karel, ik geloof dat jij beter kunt zwijgen over onze rechterlijke macht. Trouwens, ik zou maar oppassen, straks laat Donner al die ouwe zaken weer onderzoeken door een speciaal cold case team.
Voor de tweede keer viel er een stilte die avond maar niet lang omdat Mehmet van ome Bram wilde weten waar die z’n wijsheid over het weer voor de komende winterperiode vandaan haalde.
De oude bloemenkoopman verraste daarop iedereen met een lange verhandeling over de invloed van zonnevlekken. Als kind had het weer hem al geïnteresseerd en had hij door eigen waarneming vastgesteld hoe de activiteit van de zon met tussenposen van elf jaar een maximum bereikt. Bekend was dat het weer op onze planeet daar door beïnvloed werd maar ome Bram had door eigen waarneming gevonden welk verband er bestond tussen deze zonneactiviteit en het weer in Nederland.
“Alles wijst er op dat er weer een extreem koude winter op komst is,” eindigde hij z’n betoog maar jullie zullen het wel weer beter weten. “Denken dat iemand met alleen maar Lagere School daar geen verstand van heeft.”
Op dat ogenblik stond Gajus op en terwijl hij met een broederlijk gebaar z’n arm om de schouders van ome Bram sloeg zei hij dat hij de voorspelling van de bloemenkoopman uit eigen waarneming volledig ondersteunde.
“Jullie weten allemaal dat ik al een aantal jaren tomaten kweek in m’n achtertuin. Niet zo maar een paar struikjes voor de aardigheid maar echt het telen van de mooiste aller vruchten op wetenschappelijke basis. Dit seizoen viel me iets op bij het opgroeien van m’n tomatenstokken en na enig zoeken in oude geschriften kwam ik erachter wat er aan de hand was. Wat ik zag waren de voortekenen voor een strenge winter.”
Zwijgend keek hij de leden van de vaste supporterskern aan tot Gijssie als eerste dorst te vragen wat Gajus dan wel gezien had.
“Wat ik gezien heb, Gijs vond ik terug in een oude spreuk die anderhalve eeuw al opgeld deed in tuinderskringen. Even kijken, ik heb hem hier ergens opgeschreven, Ah ja, hier heb ik ‘m.
Zitten er veel dieven in de tomaat
Dan komt er strenge vorst en veel sneeuw op straat.
Maar ik wil het niet zo laat maken vanavond, mensen. Ome Bram, ik ga eens op huis aan. Loop je met op?”
Dat wilde deze wel en even later verlieten ze met z’n tweeën de Ingooi, waar de rest van de aanwezigen in verwarring achterbleef. Waren ze nou in de maling genomen door die twee of waren die zonnevlekken en tomaten inderdaad een indicatie voor een strenge winter.
Ja, het zijn vreemde tijden en na de Tsjunami en Katarina kan je van alles verwachten, ook een strenge winter.

Gajus


[begin]